Přednáškový prostor a Chill-Out

Pokud se chcete vzdělávat, zkuste některou z našich přednášek:

 • 14:30 – 16:00  LGBT rodičovství a panelová debata s odborníky a odbornicemi
  Debata navazuje na dopolední blok o LGBT rodičovství. Plánujete se svou partnerkou nebo partnerem potomky? Chcete se dozvědět o LGBT rodičovství víc? Setkat se s LGBT lidmi, kteří už rodiny založili? Zde máte jedinečnou příležitost dozvědět se veškeré informace.
 • 16:15 – 17:15 Umělecká debata s Ditou Pepe, Barborou Baronovou a Alžbětou Bačíkovou alias Bibi Bičenko
  INTIMITA
  Fotografka Dita Pepe a literární dokumentaristka Barbora Baronová se věnují uměleckému zachycování ženských témat v postmoderní české společnosti. Společně debutovaly projektem Slečny, který se zabývá neprovdanými ženami, loni připravily projekt Měj ráda sama sebe o současných hodnotách vyznávaných ženami z různých sociálních vrstev a letos dokončují projekt Intimita.
  Intimita nastiňuje zdánlivě detabuizovaná témata, jako jsou prostituce, zneužívání dětí, politická šikana nebo handicap, se kterou se česká společnost ve veřejném diskurzu setkává, ale jednotlivec na ně neumí v přímé konfrontaci reagovat jinak než stereotypem. Projekt se snaží tyto stereotypy vyslovit a přetvořit je do příběhu člověka, lidské bytosti, kterou je nutné nazírat vždy individuálně a nanejvýš humánně.
  Spolu s psaným stylizovaným dokumentem vzniká fotografická série Intimita, s níž se Dita Pepe obrací ke své stěžejní práci Autoportréty, na kterých přejímá identitu portrétovaných jedinců, a dále ji rozvíjí s ohledem na zachycovaná témata.
  V návaznosti na projekt Intimita českých žen začaly autorky v roce 2014 realizovat obdobný projekt v Jihoafrické republice a Japonsku.
  O tom všem chceme hovořit a diskutovat. www.bara-dita.com
  www.ditapepe.cz
  www.baara.cz
  Bibi Bičenko – projekt Talk&Twerk
  Alžběta Bačíková alias Bibi Bičenko se zabývá výtvarným uměním a novými médii. Vystudovala fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér tělového designu. Na festivalu bude prezentovat svou diplomovou práci Talk&Twerk, za kterou byla nominována i na cenu StartUp (Prize for Emerging Artists). V tomto videu se setkávají a vyměňují si role dvě ženy: lektorka twerku a lektorka rétoriky. Lze takto rozdílné žánry jako je twerk a rétorika vůbec kombinovat?
  http://alzbetabacikova.blogspot.cz/
 • 17:30 – 19:30  Trans*parent – o rodičích a trans* dětech
  Program v režii nově vzniklé iniciativy trans*parent se bude odvíjet především na téma rodičovství a možností zkvalitnění společenských podmínek pro výchovu trans* dětí. O své zkušenosti se podělí rodiče trans* dětí a také zástupci slovenské organizace TransFúzia, kteří usilují o zlepšení zdravotní péče a statusu trans* osob na sousedním Slovensku. Blok mapující strasti i radosti trans* rodičovství a prožívání trans* identity v mladém věku bude doplněn o dokumentární video ukázky.
 • 22:00 – 23:00  DJs Henriette a Blanche + improvizace muzikantů
  DJs zahrají za doprovodu muzikantů – Bohdan Turboklarinet, Blanche (kytara), Viktor (perkuse)
 • 23:00 – 23:30 Sexus 3 [Part I: Zhora]
  | Cyborg post-porn | BDSM body noise | Gender hacking |Tato performance, která jde ve šlépějích Elfriede Jelinek, je porno verzí a revizí světa Blade Runnera. Opouští lidskost, mísí scény kyberpunku, surrealismu a nekonvenčních sexuálních praktik. Performeři a performerky se během představení promění v hudební nástroje a budou vytvářet zvuky vzájemným kontaktem. Poddáte se testu empatie?
  Performance předvede španělská skupina Quimera Rosa http://quimerarosa.net/
 • 23:30 – 02:00  DJ Počká s modrými oči & DVDJ Ananas se zrodil na planetě KSK a pluje si na audiovizuálních vlnách severního tropického oceánu.