Podpořili nás 2012

Za finanční podporu děkujeme:

Magistrátu hlavního města Prahy, který nás podpořil dotací 80 000 Kč
Slovensko- českému ženskému fondu za dotaci ve výši 50 000 Kč
Nadaci Život umělce
za dotaci 10 000 Kč

Chcete náš festival také podpořit?

Magistrat hlmP  logo_sk_jpg_rgb    Nadace Život umělce

A takhle jsme s financemi naložil¥

Účinkující a support team 109 300 Kč
Technický personál 10 600 Kč
Pronájem prostor a zařízení 18 000 Kč
Propagace, tisk, web 10 700 Kč
Administrativa 4 324Kč
Materiál a výstava 11 435 Kč
Náklady celkem 164 359 Kč
Grant od hl.m. Praha 80 000 Kč
nadace Život umělce 10 000 Kč
Grant od SCWF 50 000 Kč
Příjem ze vstupného 23 000 Kč
Úspory z minulého roku 2 522Kč
Příjmy celkem 165 522 Kč

Festival pořádá o. s. Jiný pohled ve spolupráci s Veronikou Hradčovskou.

Za mediální podporu děkujeme:

 

Infoweb pro holky na holky

ONE4ONE Plzeň sdružení L/Bi žen

 

igirls

 

 

Rozdílné rytmy

 

 

sq_120x240   colourplanet.cz