Podpořili nás 2011

Za finanční podporu děkujeme:

Magistrátu hlavního města Prahy, který nás podpořil dotací 80 000 Kč
Adéle Benešové, která nám darovala 1 500 Kč 
Nadaci Život umělce
za dotaci 10 000 Kč

Chcete náš festival také podpořit?

Magistrat hlmPNadace Život umělce

 

A takhle jsme s financemi naložil¥

Účinkující a support team 75 120 Kč
Technický personál 18 140 Kč
Pronájem prostor a zařízení 10 000 Kč
Propagace, tisk, web 8 736 Kč
Administrativa 1 484 Kč
Výstava 5 100 Kč
Náklady celkem 118 580 Kč
Grant od hl.m. Praha 80 000 Kč
nadace Život umělce 10 000 Kč
Prodej triček 600 Kč
Finanční dar 1 500 Kč
Příjem ze vstupného 33 650 Kč
Příjmy celkem 121 000 Kč

Za mediální podporu děkujeme:

 

Infoweb pro holky na holky

ONE4ONE Plzeň sdružení L/Bi žen

 

igirls

 

sq_120x240

 

lg_filmy    igirls_ico

 

Color Planet   | |  KrasoVhled   | |  Holky Zlín